Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý I năm 2020 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/3/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý I năm 2020.

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụhành chính công bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát

Ngày 23/3/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ, kiểm tra giám sát. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm cùng Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Trung tâm.

 

Hoạt động nổi bật

Họp giao ban Trung tâm Phục vụ hành chính công quý I năm 2020

Ngày 16/3/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức họp giao ban Quý I năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì cuộc họp; cùng dự cuộc họp có đại diện Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Trung tâm và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính trong Quý I/2020

Trong Quý I/2020, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 09 thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh, 07 thủ tục hành chính của Công an tỉnh, nâng tổng số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm lên 1.309 thủ tục… Lượng hồ sơ tăng vọt với 5.096 hồ sơ đã tiếp nhận, tăng 252% so với cùng kỳ năm 2019 (2.019 hồ sơ), tuy nhiên chất lượng xử lý hồ sơ vẫn được đảm bảo, có 4.120 hồ sơ trả kết quả trước và đúng hạn (chiếm 99,73%).