Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý II năm 2020 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/6/2020, Trung tâm phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2020.

 

Hoạt động nổi bật

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 185 thủ tục hành chính của 05 sở, ngành vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1170/QĐ-UBND Về việc V/v thay thế Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Hoạt động nổi bật

Tiếp đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác

Ngày 18/6/2020, đoàn công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Ngọc Bích, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Ban lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Hoạt động nổi bật

Họp rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.