Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh bạ Quầy tiếp nhận hồ sơ TTHC

Submitted by quantri on 10 October 2019

STT

Đơn vị

Số điện thoại

01

Ban Quản lý khu KTCK

0205 3800 007

02

Điện lực Lạng Sơn

0205 3813 999

03

Sở Công thương

0205 3800 013

04

Sở Giáo dục & ĐT

0205 3800 002

05

Sở Giao Thông Vận Tải

0205 3800 022

06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0205 3800 006

07

Sở Khoa học & CN

0205 3800 018

08

Sở Lao động, TB&XH

0205 3800 011

09

Sở Nội vụ

0205 3800 003

10

Sở Ngoại vụ

0205 3800 007

11

Sở Nông nghiệp &PTNT

0205 3800 017

12

Sở Tài chính

0205 3800 004

13

Sở Tài nguyên & MT

0205 3800 008

14

Sở Thông Tin & TT

0205 3800 023

15

Sở Tư pháp

0205 3800 009

16

Sở Văn hóa, TT&DL

0205 3800 012

17

Sở Xây dựng

0205 3800 010

18

Sở Y Tế

0205 3800 019