Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 2309 /QĐ-UBND, ngày 26/11/2019).

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 09 TTHC, thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 05 TTHC.

 

Có 09 TTHC được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa lĩnh vực đường bộ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn; cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng; cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất; sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố; di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng./.

 

Bích Diệp

(Theo http://vanphong.langson.gov.vn/)