Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Lạng Sơn thuộc nhóm B, đứng thứ 42/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; đạt 80,33 điểm chỉ số tổng hợp, giảm 16 bậc so với năm 2018. Hai tiêu chí giảm điểm là tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và tiêu chí về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và kinh tế – xã hội. Đối với kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, năm 2019, tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 47/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm 81,17%, tăng 7 bậc so với năm 2018. Đối với việc thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hiện nay, Trung tâm đang tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho 19 sở ngành với 1.319 thủ tục hành chính.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành đã thảo luận, bàn các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới các sở, ban, ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, phấn đấu năm 2020 tỉnh Lạng Sơn có chỉ số cải cách hành chính đạt thứ hạng từ 25 – 30 như tỉnh đã đạt được trong các năm 2017, 2018. Đối với việc thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2020 đạt tối thiểu 20% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm, trong đó, lựa chọn những thủ tục có nhiều vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải để thực hiện trước. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân./.

 

Bích Diệp

(Theo langson.gov.vn)