Nhảy đến nội dung

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 22/11/2019).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa gồm 34 thủ tục hành chính. Cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có 21 thủ tục hành chính: 10 thủ tục thuộc lĩnh vực Người có công, 01 thủ tục lĩnh vực Lao động, tiền lương, BHXH, 06 thủ tục lĩnh vực Việc làm, an toàn lao động, 04 thủ tục lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Thuộc thẩm quyền giải quyền của UBND cấp huyện có 07 thủ tục hành chính: 01 thủ tục lĩnh vực Người có công, 01 thủ tục lĩnh vực Lao động, tiền lương, BHXH, 03 thủ tục lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội, 02 thủ tục lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã có 06 thủ tục hành chính: 04 thủ tục thuộc lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội, 02 thủ tục lĩnh vực Bảo trợ xã hội.

 

Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông gồm 28 thủ tục: 05 thủ tục thuộc lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội, 07 thủ tục lĩnh vực Bảo trợ xã hội, 16 thủ tục lĩnh vực Người có công.

 

Danh mục các thủ tục được phê duyệt quy trình tại đây./.

 

Phương Linh

(Theo http://vanphong.langson.gov.vn/)