Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 185 thủ tục hành chính của 05 sở, ngành vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1170/QĐ-UBND Về việc V/v thay thế Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

 

 

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Cụ thể, thay thế Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Danh mục được thay thế gồm 185 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 05 sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

 

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương gồm Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn thực hiện bình thường vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Bùi Đức Trung