Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (lần lượt tại các Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2021, số 140/QĐ-UBND ngày 14/01/201, số 394/QĐ-UBND ngày 26/01/2021, số 456/QĐ-UBND ngày 03/02/2021)

 

02 TTHC cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục mầm non bị bãi bỏ. Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Theo đó, công bố danh mục 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Công bố danh mục 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, 01 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây./.

 

Phương Linh