Hưởng ứng Phát động của Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-TTPVHCC ngày 13/3/2021, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021).

 

"mih hoa"

 

Với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”, toàn thể cán bộ Trung tâm quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện văn hóa công sở; phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong thi hành công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

 

Một số nội dung chính của đợt thi đua: đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử trên Trang thông tin điện tử; Bảo đảm an ninh an toàn tại cơ quan; Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu, đề cao trách nhiệm vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia bầu cử. Phấn đấu hồ sơ trả trước và đúng hạn trên 99%, tỷ lệ người dân đánh giá “Rất hài lòng” về cán bộ tiếp nhận trên 96%, tỉ lệ nộp hồ sơ TTHC trực tuyến đạt ít nhất 30% tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm...

 

Thời gian thi đua sẽ diễn ra từ ngày phát động đến hết ngày 25/10/2021.

 

Vi Lộc Vũ