Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QRCode của ngành giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn về việc triển khai thử nghiệm phần mềm này (công văn số 3114/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 28/9/2021)

 

Theo đó,  Kể từ 18h00 ngày 24/9/2021, triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô (lái xe và người đi cùng xe ô tô) vận tải hàng hoá do Cục C06 - Bộ Công an vận hành tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

 

Trong thời gian triển khai thử nghiệm đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hoá có thể thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục C06 tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn.

Ảnh: Giao diện trang http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

 

Khi sử dụng phần mềm của Cục C06, người trên xe ô tô vận tải hàng hoá sẽ thực hiện việc kê khai thông tin, phần mềm sẽ sinh ra mã QRCode theo hướng dẫn kèm theo; lái xe (là người đại diện) có trách nhiệm in mã QRCode của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính hai bên thành xe (để thay thế cho Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN). Mỗi người trên phương tiện sẽ có 01 mã QRCode cố định được sinh ra ở lần kê khai đầu tiên; khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi, lấy mã QRCode đã in dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hoá.

 

Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hoá theo hướng dẫn tại Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (không áp dụng đối với xe ô tô chở người (xe con, xe khách, xe máy).

 

Bùi Đức Trung