Ngày 02/10/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC của các sở, ban, ngành tại Trung tâm.

 

Đ/c Phạm Hùng Trường, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị

 

Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh, thực hiện tốt tiếp nhận, giải quyết TTHC tại TTPVHCC sẽ góp phần quan trọng nâng cao sự hài lòng của người dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tham dự hội nghị tập trung lắng nghe, tiếp thu kiến thức, kỹ năng các báo cáo viên trình bày để ứng dụng có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày các kỹ năng về tiếp nhận và giải quyết TTHC; kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh; các bước thực hiện Quy trình "4 tại chỗ"; thao tác tạo tài khoản cho công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hội nghị diễn ra sôi nổi, cập nhật nhiều kiến thức mới, đưa ra phương án giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn mà cán bộ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp làm việc tại Trung tâm gặp phải.

 

Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành cử ra làm việc tại Trung tâm đã được kịp thời bổ sung các kiến thức, kỹ năng cần thiết, từ đó nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết TTHC, tăng tỉ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân, tiếp tục xây dựng hình ảnh Trung tâm PVHCC chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới phục vụ nhân nhân./.

 

Vi Lộc Vũ