Ngày 30/9/2021, Cục Kiểm soát hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, tại 04 điểm cầu còn lại của tỉnh có đại diện lãnh đạo và công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND các huyện còn lại trong tỉnh.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh

 

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”; vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Mục tiêu của Đề án nhằm phân cấp trong giải quyết TTHC đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các TTHC đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là UBND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã, theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021. Bảo đảm phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, để bảo đảm hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước và hướng tới việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC nhấn mạnh, Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC được triển khai trên phạm vi toàn quốc, đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương có nhiệm vụ tổ chức rà soát, xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC gửi Văn phòng Chính phủ bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

 

Tại Hội nghị, Cục Kiểm soát TTHC đã hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC phục vụ xây dựng Đề án; hướng dẫn tạo tài khoản, phân quyền, điền biểu mẫu rà soát điện tử, gửi báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Theo kế hoạch, các địa phương hoàn thành rà soát và gửi báo cáo phương án đề xuất phân cấp trước ngày 15/11/2021, các bộ, ngành hoàn thành rà soát, và gửi báo cáo phương án đề xuất phân cấp trước ngày 15/12/2021 gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp trước ngày 15/12/2021. Dự kiến chậm nhất tháng 3/2022, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC.

 

Phương Linh