Ngày 14/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc Văn phòng UBND tỉnh và công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cán bộ chuyên môn của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính là nội dung quan trọng trong công tác kiểm soát TTHC. Đây là cơ sở để triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước thông qua việc thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp, do vậy, công tác xây dựng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC; xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và là một trong những tiêu chí chính trong bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính hàng năm của Bộ Nội vụ ban hành. Đề nghị các sở, ban, ngành ngay sau Hội nghị sẽ tổ chức tập huấn hoặc hướng dẫn cụ thể cho các công chức, viên chức trong cơ quan áp dụng những kiến thức được tập huấn vào công việc cụ thể, giúp nâng cao chất lượng công tác, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời cũng cải thiện điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị đã quán triệt các quy định có liên quan và hướng dẫn, thực hành kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC, danh mục TTHC; xây dựng hồ sơ trình phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thông. Qua đó, giúp các công chức, viên chức từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo hồ sơ trình công bố công khai danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ của đơn vị mình, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị và của tỉnh./.

 

Phương Linh