Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ đối với 03 thủ tục hành chính:

 

Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện tại Sở Giao thông vận tải có 77 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và đều thực hiện ở cấp tỉnh; trong đó có 62 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được tiếp nhận - trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ