Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022).

 

Theo đó, kể từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Trung tâm PVHCC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thông qua DVCTT (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với các trường hợp sau:

 

Tin trong nước

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày 06/7/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện từng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

 

Hoạt động nổi bật

Chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2022

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2022 (theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), cụ thể:

 

Tin trong nước

Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

 

Theo đó, Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

 

Tin trong nước

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử.

 

Theo đó, Bộ chỉ số này dành cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các cấp; các cơ quan, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh.

 

Tin trong nước

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1832/BTTTT-THH gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Văn bản nêu rõ, Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp sau đây:

 

Tin trong nước

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (Công văn số 2014/VP-TTPVHCC, ngày 11/5/2022).

 

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện:

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2022. Cụ thể: