Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/3/2021, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã ký ban hành Quyết định Thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chínhh công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Hoạt động nổi bật

Chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý I năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý I năm 2021.

 

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)

Hưởng ứng Phát động của Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-TTPVHCC ngày 13/3/2021, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021).

 

Tin trong nước

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Hoạt động nổi bật

Giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụcông trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, giảm 40% các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các khoản phí, lệ phí:

 

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2021

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo đến tổ chức và cá nhân về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 như sau:

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công nghỉ làm việc từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

 

Hoạt động nổi bật

Hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Chiều ngày 29/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

 

Hoạt động nổi bật

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện từ ngày 22/01/2021

Ngày 25/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 291/VP-TTPVHCC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân.

 

Hoạt động nổi bật

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021.