Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông tin liên hệ

Submitted by Ban biên tập Hành chính công on 19 January 2018

1. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

 

2. Đường dây nóng: 0205 3761 888, di động: 0911 836 888

 

3. Địa chỉ thư điện tử công vụ: hanhchinhcong@langson.gov.vn

 

4. Fanpage mạng xã hội: https://www.facebook.com/ttpvhccls/

 

5. Danh bạ và địa chỉ thư điện tử công vụ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ mail công vụ

I

Lãnh Đạo Trung Tâm

 

01

Phạm Hùng Trường

Giám đốc

0205 3818 969

phtruong@langson.gov.vn

02

Bùi Đức Trung

Phó Giám Đốc phụ trách

0205 3861 888

trungbd@langson.gov.vn

03

Nguyễn Thị Lệ Thu

Phó Giám Đốc

0205 3810 187

ntlthu@langson.gov.vn

II

Phòng Nghiệp vụ - Kiểm tra, giám sát

nvktgs@langson.gov.vn

01

Hoàng Văn Thưởng

Trưởng phòng

0205 3812 126

 

02

Trần Thị Phương Linh Chuyên viên 0205 3794 666  

III

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

01

Trần Thị Hường

Trưởng phòng

0205 3763 888

huongtt@langson.gov.vn

02

Đinh Văn Huấn

Phó Trưởng phòng

0205 3800 007

dvhuan@langson.gov.vn

03

Vi Lộc Vũ

Phụ trách Tin học

0205 3794 666

vlvu@langson.gov.vn

04

Vy Huyền Trang

Văn thư

0205 3800 005