Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Hành chính công on 21 February 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
05/TTPVHCC-KTGS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
File Mau.doc 35 KB