Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2019

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 20/12/2018).

 

Ảnh minh họa

Trong năm 2019, triển một số nội dung: Xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và Đề án cải cách TTHC; bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, cập nhật, đăng tải công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia, niêm yết, công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tại trụ sở cơ quan thực hiện TTHC; rà soát các quy định, TTHC, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, thực hiện công tác truyền thông, kiểm tra, kiểm soát, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính./.

 

Bích Diệp