Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 103-CTr/TU, ngày 26/10/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCH TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).