Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 10/4/2019).

 

Ảnh minh họa (Trung tâm PVHCC tỉnh)

Quy chế này quy định việc phối hợp trong hoạt động giải quyết những thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm là nơi làm đầu mối tập trung để phối hợp với các cơ quan bố trí công chức, viên chức đến thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; không thay mặt các cơ quan, đơn vị để giải quyết trực tiếp TTHC tại Trung tâm. Các cơ quan không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngoài Trung tâm đối với các TTHC đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm; thống nhất sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn.

 

Tại Quy định nêu rõ quyền và trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan, trách nhiệm phối hợp chuyển hồ sơ TTHC từ Trung tâm đến các Sở, ban ngành và ngược lại./.

 

Phương Linh