Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh bạ Quầy tiếp nhận hồ sơ TTHC

Submitted by quantri on 10 October 2019

STT

Đơn vị

Số điện thoại

01

Ban Quản lý khu KTCK

0205 3800 012

02

Bảo hiểm xã hội tỉnh

0205 3800 199

0205 3719 799

03

Công an tỉnh

0205 3800 299

04

Điện lực Lạng Sơn

0205 3813 999

05

Sở Công thương

0205 3800 013

06

Sở Giáo dục và Đào tạo

0205 3800 002

07

Sở Giao Thông Vận Tải

0205 3800 022

08

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0205 3800 006

09

Sở Khoa học và Công nghệ

0205 3800 018

10

Sở Lao động, thương binh và Xã hội

0205 3800 012

11

Sở Nội vụ

0205 3800 003

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0205 3800 017

13

Sở Tài chính

0205 3800 004

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

0205 3800 008

15

Sở Thông Tin và Truyền thông

0205 3800 012

16

Sở Tư pháp

0205 3800 009

17

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

0205 3800 012

18

Sở Xây dựng

0205 3800 010

19

Sở Y Tế

0205 3800 019