Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 1589/STTTT-TTBCXB ngày 08/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH).

 

 

Text Box:  Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

​Ảnh minh họa (Internet)

 

Theo đó, các Trang TTĐTTH phải hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung trong giấy phép đã được cấp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi cung cấp thông tin có xu hướng giật gân, câu khách, vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trang TTĐTTH phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang TTĐTTH đăng lại từ các báo. Các trang TTĐTTH phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài.

Từ ngày 01/11/2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập TTĐTTH với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý.

 

Bùi Đức Trung