Skip to main content
-A A +A

Rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

Để việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời hạn quy định, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (Công văn số 1188/UBND-KSTT ngày 06/11/2019).

 

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, thống kê chính xác thông tin về TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, chỉ đạo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy trình nội bộ, kịp thời xây dựng dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và phê duyệt quy trình nội bộ đối với TTHC thuộc phạm vi quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp huyện, cấp xã (nếu có); thống kê đầy đủ nội dung theo quy định hiện hành của từng TTHC cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý. Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa, xây dựng quy trình điện tử kịp thời, chính xác thời hạn giải quyết TTHC theo đúng quy định trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; kiểm tra, cập nhật chính xác về số lượng TTHC của từng cơ quan, đơn vị.

 

UBND cấp huyện tổ chức niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan và Bộ phận Một cửa bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra, đối chiếu để kịp thời phát hiện những TTHC sửa đổi, bổ sung.. nhưng chưa được công bố. Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố ăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa; thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; lấy kết quả đánh giá để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân./.

 

Phương Linh

(Theo langson.gov.vn)