Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện (lần lượt tại các Quyết định số 2153/QĐ-UBND, 2154/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019).

Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực đất đai: 12 TTHC.

 

Danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh, cụ thể: TTHC cấp tỉnh: 17 TTHC, trong đó, lĩnh vực thú y: 05 TTHC, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 02 TTHC, lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: 03 TTHC, lĩnh vực bảo vệ thực vật: 07 TTHC; TTHC cấp huyện lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: 05 TTHC./.

 

Bích Diệp

(Theo Langson.gov.vn)