Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

 

"TTHC cấp huyện “Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo” được công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định công bố lần này"

TTHC cấp huyện “Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo” được công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định công bố lần này

 

Theo đó, Danh mục TTHC mới ban hành gồm 07 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống văn bằng, chứng chỉ.  Trong đó có 02 TTHC cấp tỉnh, 07 TTHC cấp huyện.

 

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung gồm 02 TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục mầm non. Trong đó có 01 TTHC cấp huyện và 01 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây./.

 

Phương Linh