Skip to main content
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh

Tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo Quyết định công bố, có 03 TTHC “Tiếp công dân” tại cấp tỉnh, huyện, xã. Ảnh minh hoạ (chinhphu.vn)

 

Theo đó, tổng số TTHC được công bố gồm 29 thủ tục thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, Giải quyết tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn, Phòng, chống tham nhũng.

 

Trong đó, danh mục TTHC cấp tỉnh gồm 10 TTHC, cấp huyện gồm 10 TTHC và cấp xã gồm 09 TTHC.

 

Các TTHC này đều không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây./.

 

Phương Linh