Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn, (Quyết định số 2503/QĐ-UBND, ngày 03/12/2020).

 

.

 Ảnh minh hoạ (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn)

Theo đó, công bố 131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 60 TTHC, đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội: 08 TTHC, thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo: 07 TTHC, đầu tư tại Việt Nam: 28 TTHC, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn: 01 TTHC, viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 03 TTHC, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: 05 TTHC, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP: 03 TTHC, đấu thầu (Lựa chọn nhà đầu tư): 01 TTHC, đăng ký Liên hiệp hợp tác xã: 15 TTHC.

 

Công bố 21 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, gồm có các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động Hộ kinh doanh: 05 TTHC, đăng ký hợp tác xã: 16 TTHC và 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác.

 

Chi tiết Danh mục TTHC xem tại đây./.

 

Phương Linh