Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2504/QĐ-UBND Về việc bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Ảnh minh hoạ

Theo đó, bổ sung 18 thủ tục hành chính, bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thực hiện triển khai “4 tại chỗ” của các sở: Thông tin và truyền thông, Giao thông vận tải, Tài chính. Hiện tại tỉnh Lạng Sơn đã có 15 sở, ngành thực hiện triển khai “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển khai có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”.

 

Chi tiết Quyết định và Danh mục kèm theo tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ