Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 8 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ  QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.08.H37-210107-0001 STNMT_DKBPBD_09 - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bùi Thị Thùy Linh Sở Tài nguyên và Môi trường
2 000.00.08.H37-210107-0002 STNMT_DKBPBD_09 - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bùi Thị Thùy Linh Sở Tài nguyên và Môi trường
3 000.00.08.H37-201209-0002 STNMT-DD-03 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mai Việt Anh Sở Tài nguyên và Môi trường
4 000.00.17.H37-201229-0003 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG THỊ HÒA Sở Tư pháp
5 000.00.15.H37-201231-0002 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LÀNH VĂN LÂM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6 000.00.15.H37-201231-0005 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LÀNH VĂN LÂM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7 000.00.15.H37-201231-0004 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LÀNH VĂN LÂM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8 000.00.15.H37-201231-0003 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LÀNH VĂN LÂM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội