Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 11 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.04.H37-210111-0006 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
2 000.00.04.H37-210111-0005 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
3 000.00.04.H37-210111-0012 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG HẢI HÀ Sở Khoa học và Công nghệ
4 000.00.04.H37-210111-0009 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu BẾ QUỲNH HƯƠNG Sở Khoa học và Công nghệ
5 000.00.04.H37-210111-0007 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu BẾ QUỲNH HƯƠNG Sở Khoa học và Công nghệ
6 000.00.04.H37-210111-0010 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG HẢI HÀ Sở Khoa học và Công nghệ
7 000.00.04.H37-210111-0011 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG HẢI HÀ Sở Khoa học và Công nghệ
8 000.00.04.H37-210111-0008 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu BẾ QUỲNH HƯƠNG Sở Khoa học và Công nghệ
9 000.00.15.H37-210105-0001 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam HOÀNG KIM NGÂN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
10 000.00.06.H37-201214-0002 SNV_TCPCP_03 - Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội HOÀNG THÙY HƯƠNG Sở Nội vụ
11 000.00.08.H37-201008-0001 STNMT-DD-04 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lương Thị Hải Hà Sở Tài nguyên và Môi trường
12 000.00.17.H37-201231-0008 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN KHOA Sở Tư pháp