Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2021).

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm nhiều chi phí hành chính. Ảnh minh hoạ

Việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, các quy định về TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo…, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Nội dung rà soát gồm có: Rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, rà soát, đánh giá TTHC theo hướng dẫn Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và rà soát, thu thập ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, cá nhân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh.

 

Danh mục TTHC thực hiện rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết gồm 55 TTHC, trong đó có 45 TTHC cấp tỉnh, 08 TTHC cấp huyện, 02 TTHC cấp xã.

 

Danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gồm 71 TTHC, trong đó có 49 TTHC cấp tỉnh, 13 TTHC cấp huyện và 09 TTHC cấp xã.

 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị mình xong trước ngày 22/02/2021, hoàn thành Báo cáo rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC chậm nhất trong ngày 12/4/2021 đối với cấp huyện và trước ngày 29/4/2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; hoàn thành Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP trước ngày 15/6/2021 đối với cấp huyện và trước ngày 30/6/2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

 

Phương Linh