Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh (Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 23/02/2021).

 

Hình ảnh Giấy phép vận tải loại A

(Nguồn: Internet)

 

Danh mục TTHC được công bố sửa đổi gồm 03 TTHC: Cấp Giấy phép loại A, E  hoặc giấy phép loại B, C, F, G lần đầu trong năm, Cấp Giấy phép loại B, C, F, G từ lần thứ 2 trở đi trong năm, Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, B, C, D, E, F, G.

 

03 TTHC nêu trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Quản lý vận tải đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng  Sơn, địa chỉ: Toà nhà cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (trong đó có 02 TTHC được chuyển từ thực hiện giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đến giải quyết tại Trạm Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn)./.

 

Phương Linh