Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển mới được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

 

Thủ tục mới ban hành là Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển. TTHC này được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Hồ sơ thực hiện TTHC có thể gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC nêu trên theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây.

 

Phương Linh