Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) được công bố sửa đổi

TTHC được sửa đổi, thay thế gồm: Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương), Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương). Các TTHC này được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 02 TTHC nêu trên theo cơ chế một cửa.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh