Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)

Ngày 15/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021).

 

 

Mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, lập thành tích chào mừng chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021). 

 

Đợt thi đua có chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”.

 

Với hai nội dung thi đua là: thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), trong đó, đã đề ra các chỉ tiêu cho từng nội dung thi đua.

 

Đợt thi đua sẽ bắt đầu từ ngày 15/3/2021 cho đến 25/10/2021. Sơ kết phong trào thi đua: trong tháng 6/2021(sau khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021) và tổng kết phong trào thi đua: trong tháng 11/2021./.

 

Trần Thị Hường