Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 15/04/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

  Công bố sửa đổi, bổ sung đối với TTHC Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh   Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Danh mục TTHC được công bố sửa đổi, bổ sung gồm 02 TTHC: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

 

Các TTHC nêu trên được sửa đổi, bổ sung về nội dung phí, lệ phí. Cụ thể: Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 mức phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chínhquy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; sau thời gian trên, mức phí, lệ phí tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp  giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

 

Các TTHC trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh