Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 và số 759/QĐ-UBND ngày 07/4/2021).

 

Quyết định công bố danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực  Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gồm 02 TTHC: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực  phẩm cho  chủ  cơ  sở  và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp tỉnh) và Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực  phẩm cho  chủ  cơ  sở  và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp huyện).

 

Danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gồm 02 TTHC: Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục, Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh