Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thực hiện rà soát, cập nhật TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và điều chỉnh trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh

Ngày 12/5/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1778/VP-TTPVHCC về việc rà soát, cập nhật TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và điều chỉnh trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh.

 

""dfsdf

Thủ tục hành chính của tỉnh Lạng Sơn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia


Theo đó, trong thời gian gần đây, số lượng TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố với số lượng TTHC được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng như trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh chưa thống nhất, còn có sự chênh lệch; nhiều TTHC có nội dung chưa chính xác, đầy đủ.

 

Để bảo đảm việc công khai, cập nhật TTHC sau khi công bố được chính xác, kịp thời, đúng quy định, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có số lượng TTHC cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa chính xác với số lượng TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân các trường hợp TTHC cập nhật chưa đúng, chưa đủ, tổng hợp gửi văn bản về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021 để kiểm tra, xử lý.

 

Văn phòng UBND tỉnh cũng Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật các TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh theo đúng các Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định ./.

 

Bùi Đức Trung