Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 21/4/2021).

 

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) được cắt giảm thời gian giải quyết. Ảnh minh hoạ

Theo đó, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 07 thủ tục hành chính với tổng thời gian cắt giảm 28/90 ngày, tỷ lệ cắt giảm 31%.

 

Cụ thể, lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (05 TTHC): Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

 

Lĩnh vực Báo chí (02 TTHC): Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương), Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh