Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đối với 08 TTHC (Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/4/2021).

 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác được cắt giảm thời gian giải quyết. Ảnh minh hoạ

Theo đó, tổng thời gian cắt giảm của 08 TTHC là 72/220 ngày, tỷ lệ cắt giảm 32,8%.

 

Cụ thể, cắt giảm đối với 07 TTHC cấp tỉnh gồm 04 TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, 02 TTHC lĩnh vực Chăn nuôi và 01 TTHC lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Tổng thời gian cắt giảm của các TTHC cấp tỉnh là 71/214 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 33,26%.

 

Thực hiện cắt giảm đối với 01 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, thời gian cắt giảm là 01/06 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 16,67%.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh