Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính

Tại Quyết định số 903/QĐ-UBND và 904/QĐ-UBND ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính.

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Tại Quyết định số 903/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 02 TTHC lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải: thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác và  Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác. Tổng thời gian cắt giảm của 02 TTHC là 12/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%.

 

Tại Quyết định 904/QĐ-UBND phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 05 TTHC lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Các TTHC trong danh mục cắt giảm gồm: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc, Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu, Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

 

Tổng thời gian cắt giảm của các TTHC là 260/480 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 54,17%.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh