Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

 

Phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với TTHC trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

 Ảnh minh hoạ

Tổng số TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết gồm 11 TTHC. Tổng thời gian cắt giảm là 77/238 ngày, tỷ lệ cắt giảm 32,42%. Cụ thể:

 

Danh mục cắt giảm gồm 07 TTHC cấp tỉnh. Tổng thời gian cắt giảm là 53/158 ngày, tỷ lệ cắt giảm 33,65%.

 

Thực hiện cắt giảm đối với 02 TTHC cấp huyện. Tổng thời gian cắt giảm là 12/40 ngày, tỷ lệ cắt giảm 30%.

 

Thực hiện cắt giảm đối với 02 TTHC cấp xã. Tổng thời gian cắt giảm là 12/40 ngày, tỷ lệ cắt giảm 30%.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh