Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/6/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

 

 

Các TTHC cấp tỉnh mới được công bố đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng gồm 02 TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: Cho ý kiến về kết  quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh, Cho ý kiến về việc kéo dài thời  hạn sử dụng của công trình hết thời   hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

 

01 TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trong cùng lĩnh vực: Kiểm tra công  tác nghiệm thu hoàn  thành công  trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công  trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành). Các TTHC nêu trên được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Tại Quyết định cũng công bố 01 TTHC lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

Công bố 01 TTHC lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 05 TTHC nêu trên theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh