Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 31/5/2021.

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm chi phí cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, cắt giảm đối với 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc các lĩnh vực: Môi trường (09 thủ tục), Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (01 thủ tục), Khí tượng thuỷ văn (03 thủ tục). Tổng thời gian cắt giảm 103/344 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 29,94%.

 

Thực hiện cắt giảm đối với 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 03/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 30%.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh