Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Các TTHC mới được công bố trong lĩnh vực Tài nguyên nước

Danh mục TTHC mới ban hành gồm 01 TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước: Tính  tiền  cấp  quyền khai  thác tài nguyên nước đối  với  công trình chưa vận hành. 02 TTHC sửa đổi, bổ sung trong cùng lĩnh vực gồm: Tính  tiền  cấp  quyền  khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành, Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Các TTHC nêu trên được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Viễn thám: Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 03 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh