Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thực hiện sử dụng thêm con dấu thứ hai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, 1248/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, 1270/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, cho phép 08 Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm 01 con dấu (con dấu thứ hai) để giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Quy định đóng dấu treo trong văn bản

Con dấu thứ hai - giải pháp thực hiện "4 tại chỗ"
(Ảnh minh hoạ)

Theo đó mỗi sở sẽ sử dụng thêm con dấu thứ hai, giao cho công chức, viên chức được phân công giải quyết hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng.

 

Con dấu thứ hai chỉ sử dụng để đóng dấu vào các văn bản liên quan đến việc giải quyết TTHC và văn bản phê duyệt kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC được công bố thực hiện theo phương án “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) tại Trung tâm phục vụ hành công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi Sở.

 

Đây là giải pháp thiết thực, mang tính đột phá để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đối với các TTHC thực hiện “4 tại chỗ” của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Vi Lộc Vũ