Skip to main content
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố (tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 11/06/2021) danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 

Một số TTHC lĩnh vực Việc làm vừa được công bố sửa đổi, bổ sung

Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở gồm 01 TTHC lĩnh vực Việc làm: Gia  hạn  giấy  phép  lao động cho người lao động nước  ngoài  làm  việc  tại Việt Nam. 05 TTHC sửa đổi, bổ sung gồm: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

Tại Quyết định cũng công bố 02 TTHC lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở: Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh