Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Không yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp (LLTP) theo đó trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP đã bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, công dân không cần nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP. Cán bộ tiếp nhận sẽ căn cứ thông tin trên thẻ Căn cước công dân hoặc Tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP để xác định thẩm quyền giải quyết. Tờ khai phải được người yêu cầu cấp phiếu LLTP ký tên, cam kết đã khai chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp tại tờ khai và hồ sơ kèm theo. Đối với các trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin gian dối thì Sở Tư pháp từ chối giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP, đồng thời xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Chi tiết nội dung quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ