Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 22/7/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch số 98/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được phân công; kịp thời bổ sung những kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và môi trường mạng tại Trung tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Ảnh minh hoạ

Nội dung chính của hội nghị tập huấn như sau: Kỹ năng tiếp nhận và giải quyết TTHC; kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn thực hiện Quy trình 4 tại chỗ; triển khai, thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính,…

 

Hội nghị tập huấn theo hình thức trực tuyến 3 cấp (cấp xã, huyện, tỉnh) với thành phần dự hội nghị như sau:

 

Tại điểm cầu cấp tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm phục vụ hành chính công; đại diện Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Điện lực Lạng Sơn, Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn; công chức, viên chức của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm; đại diện công chức làm nhiệm vụ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và công chức Phòng chuyên môn có liên quan đến TTHC của các Sở, Ban, ngành có TTHC.

 

Tại điểm cầu cấp huyện: Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện các Phòng chuyên môn có liên quan đến TTHC; công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; đại diện Bộ phận Một cửa.

 

Tại điểm cầu cấp xã: đại diện Lãnh đạo UBND xã; công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; các công chức cấp xã có liên quan đến thực hiện TTHC.

 

Hội nghị tập huấn dự kiến tổ chức trong quý III năm 2021./.

 

                                                                      Trần Thị Hường