Skip to main content
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 07/8/2021).

 

Các TTHC lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng mới được công bố. Ảnh minh họa: Internet

Tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND, đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch, trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, công bố mới ban hành 07 TTHC, sửa đổi, bổ sung 44 TTHC, bãi bỏ, hủy bỏ và hủy công khai 20 TTHC. Như vậy, hiện tại lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có tổng số 51 TTHC, các TTHC này đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Đối với TTHC cấp huyện lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, công bố 05 TTHC sửa đổi, bổ sung. Các TTHC này đều thực hiện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

Tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Cụ thể, trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, công bố 23 TTHC mới ban hành, 26 TTHC bãi bỏ, trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng công bố 06 TTHC thay thế. Các TTHC được công bố mới, thay thế đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh