Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1377/UBND-TTPVHCC về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

 

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ động cập nhật nâng cấp hệ thống thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng DVCQG; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên cổng DVCQG theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

 

Ảnh: Giao diện dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
 

Các sở, ngành liên quan thực hiện triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVCQG để người dân biết và sử dụng; thực hiện cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với Cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng DVCQG.

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp  xã và các tổ chức hành nghề công chứng Thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng DVCQG theo văn bản chỉ đạo tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Bùi Đức Trung